تماس باما

    ۰۴۱-۳۵۵۷۹۲۳۲

    تبریز، خیابان سه راه امین، کوچه دکتر نوایی، بازار برق تبریز، ورودی اول، طبقه اول واحد دوم